Skip to main content

Zaterdag 19 november is uw najaarscongres. Natuurlijk gaat het daar over asielbeleid, stikstof en energieprijzen, maar er is nog een onderwerp dat nú uw aandacht vereist: de nieuwe drugswet, die binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer.

De nieuwe drugswet ondermijnt de rechtsstaat. Met een stofgroepen­verbod worden honderden stoffen verboden waarvan nooit is aangetoond dat ze schadelijk zijn of een bewustzijnsveranderende werking hebben. Zo zet het huidige voorstel de deur open naar willekeur. De Raad van State, denktank Parlement & Wetenschap en de Nederlandse Orde van Advocaten hebben hier al voor gewaarschuwd. Want als de overheid straks de schadelijkheid of de werking van een stof niet meer hoeft aan te tonen, waar ligt dan de grens?

'Het huidige voorstel zet de deur open naar willekeur'

Het doel van de nieuwe drugswet is het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen. Dat kan ook anders.

Er is een alternatief waarbij stoffen in quarantaine worden geplaatst totdat is onderzocht of deze stoffen echt gevaarlijk zijn. Voor dit alternatief bestaat al een politieke meerderheid en het sluit naadloos aan bij het idee van de VVD om drugs slimmer te reguleren.

De VVD is de partij die de nieuwe drugswet kan maken of breken.

Laat dus van u horen op het congres, spreek de Kamerfractie en minister erop aan en stop de nieuwe drugswet!

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten