Skip to main content

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om naar Rotterdams voorbeeld een landelijke campagne te starten waarin drugsgebruikers worden geconfronteerd met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving. In reactie op schriftelijke vragen over de manier waarop een brede publiekscampagne kan bijdragen aan de bewustwording van gebruikers, heeft minister Yesilgöz eerder aangegeven dat „uit meerdere onderzoeken blijkt dat brede publiekscampagnes er niet voor zorgen dat er minder of helemaal geen drugs meer wordt gebruikt. Een brede publiekscampagne kan in het slechtste geval zelfs een averechts effect hebben en het gebruik juist doen toenemen.” Ook het Trimbos-instituut waarschuwde dat een landelijke bewustwordingscampagne over drugs geen goed idee is. Deze campagne bereikt namelijk vooral mensen (ook kinderen en jongeren) die geen drugs gebruiken. Zij kunnen het beeld krijgen dat drugsgebruik in de maatschappij veel vaker voorkomt dan eigenlijk het geval is. Dat kan bij een deel van hen de interesse aanwakkeren en leiden tot verdere normalisering van drugsgebruik. Bij andere mensen kan deze campagne juist leiden tot versterking van het negatieve beeld over mensen die drugs gebruiken, en tot stigmatisering. Van stigmatisering is bekend dat het de route naar hulp of zorg voor mensen die dat nodig hebben vele malen moeilijker maakt.

Desondanks wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat er een landelijke campagne komt waarin drugsgebruikers worden geconfronteerd met de gevolgen van hun drugsgebruik voor de samenleving. Dezelfde politieke partijen die voor deze landelijke bewustwordingscampagne zijn, zijn voorstander van de strijd tegen drugs. Ook zijn ze fel tegen de normalisering van drugsgebruik. Dat ze met deze motie exact het tegenovergestelde bereiken, interesseert ze niets. Blijkbaar is het doel van deze partijen dat meer mensen drugs gaan gebruiken, zodat zij er fijn over kunnen blijven klagen. Iets anders kan ik er niet van maken.

Kaj Hollemans, KH Legal Advice,
strategisch adviseur drugsbeleid

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten