Skip to main content

De nieuwe drugswet ondermijnt de rechtstaat, financiert criminelen, schoffeert de wetenschap en er zijn nog veel meer redenen waarom de nieuwe drugswet een slecht idee is. In een serie van blogs laten we daarom experts aan het woord om politici wakker te schudden, want die kunnen de wet nog tegenhouden! Deze keer: onze reactie op de antwoorden van de minister na vragen van de Tweede Kamer.

De nieuwe drugswet heeft geen bestaansrecht

Technisch, juridisch en zonder blik op het grotere geheel – zo kunnen we de reactie van de minister op de kritiek op de nieuwe drugswet wel samenvatten. Is stofgroepenverbod voor Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) mogelijk? Natuurlijk, overal valt een mouw aan te passen. Maar is het nodig? Wordt de Nederlandse samenleving er gezonder van? Zeker niet.

Buiten proportie

De invoering van het verbod op NPS gaat 4,5 miljoen euro(!) kosten. Die kosten staan niet in verhouding tot de daadwerkelijke consumptie. Het gebruik is ‘zeer beperkt’, ‘gering’ en ‘laag’ volgens de minister. Nog sterker: ‘de gebruikscijfers zo laag zijn dat niet valt vast te stellen of er een verschuiving naar andere middelen heeft plaatsgevonden’.

'De 4,5 miljoen voor het verbod staat niet in verhouding met de lage consumptie van NPS'

En als er wel cijfers zijn, dan gaan ze over stoffen die niet relevant zijn. 4-FA en 2C-B worden geconsumeerd door 0,9% van de Nederlanders. 3-MMC en 4-MMC zijn daarna de grootste. Maar deze stoffen zijn al verboden. Ze prijken met (misplaatste) trots bovenaan lijst I van de Opiumwet. Als dit al iets aantoont, dan is het dat middelen relatief snel en makkelijk verboden kunnen worden. Een maatregel die overigens geen van de problemen oplost.

Buitenland bepaalt

Waarom wil de minister deze wet dan toch? Vooral om vriendjes te maken met het buitenland. Volgens de minister is het ‘voor de ons omringende landen van belang dat ook in Nederland een verbod volgt op groepen NPS, zodat producenten en handelaren in Nederland kunnen worden aangepakt’. Wordt deze bewering met cijfers gestaafd? Nee. Zoals het niet mogelijk is om iets getalsmatigs te zeggen over de consumptie van NPS, zo is het ook ‘niet mogelijk cijfers aan te leveren over rechtshulpverzoeken die specifiek zien op NPS’. Toch vindt het kabinet de nieuwe drugswet blijkbaar essentieel voor de internationale rechtsorde.

'Zoals het niet mogelijk is iets getalsmatigs te zeggen over consumptie, zo is het ook niet mogelijk cijfers te levern over rechtshulpverzoeken'

Met andere woorden, het buitenland bepaalt straks het Nederlandse drugsbeleid (lees ook: ‘Dutch politicians, stick up our middle finger to Germany and Belgium’). Ooit gewezen gidsland Nederland, dat wereldwijd de beste resultaten haalde met beleid dat gezondheid vooropstelde, volgt nu met hangende pootjes de verboden van andere landen.

Alternatieven

Als je dan toch NPS wil aanpakken, kies dan voor het quarantainemodel. Daarbij wordt de schadelijkheid van een bepaalde stof eerst onderzocht, vóórdat deze onder de werking van de Opiumwet wordt gebracht, in plaats van andersom. Dan neem je een gezondere Nederlandse samenleving echt serieus.

Laat je verder informeren

Er bestaat een alternatief voor het stofgroepenverbod; het quarantainemodel. Daarbij worden stoffen in quarantaine geplaatst, waarvan het vermoeden bestaat dat ze een psychoactieve werking hebben en kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en de samenleving. In quarantaine kan worden onderzocht of de stoffen inderdaad gevaarlijk zijn. Lees verder…

Vele van onderstaande argumenten zijn gebaseerd op rapporten van RIVM (rapport), Parlement en Wetenschap (rapport), de Raad van State (advies) de Nationale Orde van Advocaten (advies) en denktank DrugsDialoog (panel). Lees verder…

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten