Skip to main content

De nieuwe drugswet ondermijnt de rechtstaat, financiert criminelen, schoffeert de wetenschap en er zijn nog veel meer redenen waarom de nieuwe drugswet een slecht idee is. In een serie van blogs laten we daarom experts aan het woord om politici wakker te schudden, want die kunnen de wet nog tegenhouden! Deze keer: ChatGPT, AI-taalmodel van OpenAI.

‘Op de lange termijn kan een verbod op NPS onbedoelde en schadelijke gevolgen hebben’

ChatGPT zoekt het internet af naar de beste antwoorden. AI kan zo helpen om beter beleid te maken. Wat vindt het programma het beste drugsbeleid?

Welk drugsbeleid zorgt voor de minste slachtoffers?

Het beste drugsbeleid is lastig te bepalen, omdat de resultaten van verschillende benaderingen in verschillende landen variëren. Er zijn diverse opties, zoals legalisering, decriminalisering en gereguleerde verkoop. Elk beleid heeft voor- en nadelen en de effecten zijn afhankelijk van de specifieke situatie.

'Helaas wordt de aanpak van schadebeperking nog niet door alle landen gevolgd'

De benadering van schadebeperking, die gericht is op het verminderen van de risico’s en schade die gepaard gaan met drugsgebruik, lijkt in het algemeen positieve resultaten op te leveren. Dit beleid omvat onder andere het verstrekken van schone naalden, medisch toezicht en voorlichting. Schadebeperking kan helpen de gezondheid van drugsgebruikers te verbeteren en het aantal drugsoverdoses en verslavingen te verminderen.

Helaas wordt deze aanpak nog niet door alle landen gevolgd en blijft het in de minderheid.

Zorgt dit beleid ook voor minder criminaliteit?

Ja, een beleid dat gericht is op schadebeperking en behandeling van drugsgebruik als een gezondheidsprobleem in plaats van als een strafbaar feit kan leiden tot minder criminaliteit. Dit komt doordat het criminaliseren van drugsgebruik vaak leidt tot meer illegale drugshandel en gerelateerde criminaliteit. Bovendien kan het strafrechtelijk vervolgen van drugsgebruikers leiden tot hogere kosten voor het strafrechtelijk systeem, terwijl het benaderen van drugsgebruik als een gezondheidsprobleem kan resulteren in lagere kosten voor het gezondheidssysteem en betere toegang tot behandeling.

'Een beleid gericht is op gezondheid en veiligheid kan ook leiden tot minder criminaliteit'

Een beleid gericht op gezondheid en veiligheid, met de nadruk op preventie, behandeling en schadebeperking, kan dus bijdragen aan het verminderen van de schade die verband houdt met drugsgebruik, inclusief criminaliteit. Er zijn echter geen garanties en verschillende beleidsmaatregelen kunnen verschillende resultaten opleveren, afhankelijk van de context.

Is het verstandig Nieuwe Psychoactieve Stoffen te verbieden?

Het verbieden van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) kan op korte termijn voordelen hebben, zoals het verminderen van de beschikbaarheid en het gebruik van deze potentieel gevaarlijke stoffen. Echter, op de lange termijn kan een verbod op NPS onbedoelde en schadelijke gevolgen hebben.

Een verbod kan leiden tot een verschuiving naar andere, nog gevaarlijkere drugs. Bovendien maakt een verbod het nog moeilijker om de samenstelling en potentie van deze stoffen te reguleren en te controleren. Dit kan onvoorspelbare en potentieel gevaarlijke effecten op de gebruikers hebben.

'Een verbod op NPS kan leiden tot een verschuiving naar andere, vaak nog gevaarlijkere, drugs'

In plaats van een verbod is het verstandiger om een kader te creëren voor productie, controle en veiligheidstesten van NPS. Hierdoor kunnen gezondheidsrisico’s worden beperkt en toegang tot innovatieve en mogelijk therapeutische stoffen behouden blijven. Voorlichting over de risico’s van NPS en het bieden van behandeling en ondersteuning aan gebruikers, kan ook bijdragen aan het verminderen van de schade die NPS kunnen veroorzaken.

ChatGPT
AI-taalmodel van OpenAI

Laat je verder informeren

Er bestaat een alternatief voor het stofgroepenverbod; het quarantainemodel. Daarbij worden stoffen in quarantaine geplaatst, waarvan het vermoeden bestaat dat ze een psychoactieve werking hebben en kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en de samenleving. In quarantaine kan worden onderzocht of de stoffen inderdaad gevaarlijk zijn. Lees verder…

Vele van onderstaande argumenten zijn gebaseerd op rapporten van RIVM (rapport), Parlement en Wetenschap (rapport), de Raad van State (advies) de Nationale Orde van Advocaten (advies) en denktank DrugsDialoog (panel). Lees verder…

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten