FAQ

Geldt jullie actie voor alle drugs?

Jazeker, normaal doen geldt voor alle drugs. Dat betekent niet dat alles op dezelfde wijze behandeld moet worden. Dat is juist wat er nú gebeurt: alles is verboden. Deze aanpak staat een goed drugsbeleid in de weg. ‘Normaal doen’ betekent dat je elk afzonderlijk middel behandelt als een gewoon product: je bepaalt of iets toegestaan is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Willen jullie drugsgebruik normaliseren?

Nee. Wij zien drugs als middelen waar altijd vraag naar is geweest en die vraag zal altijd blijven. Het is niet tijd- of cultuurgebonden. Met ‘normaal doen’ bedoelen wij dat je er zonder kramp over moet kunnen praten. Onbevooroordeeld en zonder dat je alle middelen op één hoop gooit.

Promoten jullie drugsgebruik?

Nee. Veel van de leden van het campagneteam en ondersteuners van de campagne hebben zelfs nog nooit drugs gebruikt. Maar zij zien de ineffectiviteit en valkuilen van het huidige drugsbeleid. Het moet anders.

Vinden jullie niet dat voorlichting belangrijker is?

Voorlichting is absoluut essentieel. Hoe meer, hoe beter. Juist daarom heb je normale regels nodig rondom drugs. Want verboden middelen mogen er niet zijn, dus kun je ook geen regels stellen of voorlichting geven over veilige consumptie. Bovendien wil de overheid helemaal geen brede voorlichtingscampagne inzetten over de risico’s, uit angst een grote groep op ideeën te brengen. Ook dat vinden wij niet normaal.

Willen jullie alles legaal maken?

Wij willen dat deskundigen per product regels opstellen. Sommige drugs blijven daarbij mogelijk verboden, maar het grootste gedeelte zal in bepaalde mate beschikbaar komen. Legalisering biedt de mogelijkheid om consumptie, productie en distributie te reguleren. Het doel is uiteindelijk een menselijke samenleving, die zo gezond en veilig mogelijk is.

Willen jullie nou legaliseren of reguleren?

In het drugsdebat heeft ‘legaliseren’ ten onrechte de betekenis gekregen van ‘alles vrijgeven’. Maar het betekent in feite niet meer dan dat middelen niet meer verboden zijn. Alcohol is ook legaal, maar alleen onder bepaalde voorwaarden te verkrijgen: er geldt een leeftijdsgrens en verkopers moeten een vergunning hebben. ‘Reguleren’ is het opstellen van dit soort voorwaarden voor productie, distributie en consumptie, regels over kwaliteit, veiligheid en gezondheid.

Als je alles vrijgeeft, gaat er toch veel meer worden gebruikt?

In ons factsheet lees je over experimenten en maatregelen in een aantal landen waaruit blijkt dat dit niet het geval zal zijn.

close

Meld je aan voor de nieuwsbrief