Skip to main content


De nieuwe drugswet ondermijnt de rechtstaat, financiert criminelen, schoffeert de wetenschap en er zijn nog veel meer redenen waarom de nieuwe drugswet een slecht idee is. In een serie van blogs laten we daarom experts aan het woord om politici wakker te schudden, want die kunnen de wet nog tegenhouden! Deze keer: Tweede Kamerlid voor D66, Joost Sneller, Portefeuillehouder justitie, drugs, democratische vernieuwing & constitutionele zaken en Algemene Zaken & Koninklijk huis

‘Ook als je niet wilt reguleren, kun je achter Lijst 0 staan’

‘Ik vrees dat de nieuwe drugswet er slechts toe zal leiden dat mensen andere drugs consumeren waar ze nóg minder informatie en voorlichting over hebben, met alle risico’s van dien. De wet dendert door op de failliete weg van de War on Drugs met veel kosten en repressie, terwijl het voorkomen van gezondheidsschade verder uit beeld raakt.

Daarom riep ik met een motie op om een ‘Lijst 0’ toe te voegen aan de Opiumwet. Dit is een soort quarantainemodel waarmee we de verkoop en handel van nieuwe potentieel gevaarlijke stoffen sneller en efficiënter kunnen beperken, zonder ze helemaal te verbieden en het zicht op de stoffen kwijt te raken. In juni nam een meerderheid van de Tweede Kamer, met partijen van links tot rechts, deze motie aan.

Te laat en te grof

Op dit moment is verbieden eigenlijk het enige gereedschap dat de politiek inzet tegen de verspreiding van drugs, naast een beperkte inzet op preventie. Maar omdat verbieden een grote stap is, wordt pas ingegrepen als het al uit de hand gelopen is. Bovendien heeft een verbod via de Opiumwetgeving ook veel nadelen.

'Er wordt nu pas ingegrepen als het al uit de hand gelopen is'

Ik was beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van D66 toen het verbod op psilocybine (de werkende stof in paddo’s) werd ingevoerd. Eerst was het vrij verkrijgbaar, zonder voorlichtingsplicht, beperkingen op leeftijd, regulering van advertenties en verkooppunten. Toen ging de stof in één keer als harddrug naar lijst I van de Opiumwetgeving.

Bij lachgas was het patroon hetzelfde. De eerste tekenen dat lachgas werd gebruikt als recreatiedrug waren er al in 2015. Als iemand mij toen had gevraagd of het een goed idee was om toe te staan dat cilinders konden worden verkocht vanaf je scooter, had ik natuurlijk ‘nee’ gezegd. En natuurlijk 149 andere Kamerleden met mij. Hadden we lachgas toen op Lijst 0 kunnen zetten, dan hadden we veel schade kunnen voorkomen zonder het te verbieden.

Lijst 0: snel ingrijpen zonder verbieden

Het liefst zou ik structureel een ander reguleringskader hebben voor verschillende soorten drugs, gericht op gezondheid in plaats van repressie. Dat we straks 14 miljoen euro uitgeven aan handhaving van het lachgasverbod tegenover 31 miljoen aan preventie en voorlichting voor álle middelen is verschrikkelijk scheef.

'Juist als je je zorgen maakt over het effect van drugs op de volksgezondheid, kan je achter het idee van een Lijst 0 staan'

Maar ook als je die visie op regulering niet deelt, kan je achter het idee van een Lijst 0 staan. Juist als je je zorgen maakt over het effect van drugs op de volksgezondheid! Lijst 0 biedt een stap om verkoop van middelen te reguleren en controleren tussen ongebreidelde verkoop en een  algeheel verbod. Het zorgt ervoor dat we sneller kunnen ingrijpen om schade te voorkomen. Vervolgens hebben we tijd om op basis van onderzoek het juiste beleid te maken. Welk beleid, daar kunnen we altijd nog over in debat.’

Joost Sneller
Tweede Kamerlid D66
Portefeuillehouder justitie, drugs, democratische vernieuwing & constitutionele zaken en Algemene Zaken & Koninklijk huis

Laat je verder informeren

Er bestaat een alternatief voor het stofgroepenverbod; het quarantainemodel. Daarbij worden stoffen in quarantaine geplaatst, waarvan het vermoeden bestaat dat ze een psychoactieve werking hebben en kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en de samenleving. In quarantaine kan worden onderzocht of de stoffen inderdaad gevaarlijk zijn. Lees verder…

Vele van onderstaande argumenten zijn gebaseerd op rapporten van RIVM (rapport), Parlement en Wetenschap (rapport), de Raad van State (advies) de Nationale Orde van Advocaten (advies) en denktank DrugsDialoog (panel). Lees verder…

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten