Skip to main content

Op dinsdag 16 november 2021 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een brief aan de Kamer gestuurd over ontwikkelingen op het terrein van preventie en aanpak van drugsgebruik. In deze brief staat ook een passage over voorlichting. 

Blokhuis: “Zoals ik uw Kamer eerder heb geïnformeerd is het ongebruikelijk om voor drugs – en dus ook voor lachgas – een brede voorlichtingscampagne in te zetten, omdat hiermee mogelijk risicovol en schadelijk gedrag rechtstreeks onder de aandacht van een te brede doelgroep wordt gebracht, met kans op risicovol gedrag. Hoewel ik het belang van voorlichting en preventie onderschrijf, kies ik daarom voor gerichte communicatie richting specifieke groepen in plaats van een brede publiekscampagne.”

Vrij vertaald staat er: “We willen geen brede voorlichtingscampagne over de risico’s van drugs, want daarmee brengen we mensen misschien op ideeën.” 

Maar een paar weken eerder luidde het vanuit de kamer: “We moeten duidelijk maken dat 3-mmc niet goed is. Iedereen moet het weten. Daarom wordt het verboden.” 

Huh? Komen mensen nou wel of niet op ideeën door voorlichting? Make up your mind. Stop met drugsbeleid op basis van amateurpsychologie en nodig deskundigen uit, zoals gedragswetenschappers, om je te helpen. 

Wordt een verbod nu ingezet als voorlichting? Is dat de nieuwe aanpak van VWS? Make up your mind. Stop met drugsbeleid op basis van amateurpsychologie en nodig deskundigen uit, zoals gedragswetenschappers, om je te helpen.

Lees de volledige brief: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z20519&did=2021D43778

(Stockfoto: fotograaf Mikhail Nilo)

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten