Skip to main content


De nieuwe drugswet ondermijnt de rechtstaat, financiert criminelen, schoffeert de wetenschap en er zijn nog veel meer redenen waarom de nieuwe drugswet een slecht idee is. In een serie van blogs laten we daarom experts aan het woord om politici wakker te schudden, want die kunnen de wet nog tegenhouden! Deze keer: advocaat Robbert M. van Opstal.

Het legaliteitsbeginsel in relatie tot het Wetsvoorstel Nieuwe Psychoactieve Stoffen

‘Het legaliteitsbeginsel is een van de basisbeginselen van het (Nederlandse) strafrecht. Kort gezegd houdt het in dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Het legaliteitsbeginsel bindt de overheid bij handhaving/bestraffing van haar burgers aan strenge regels. 

Het Wetsvoorstel Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) staat op gespannen voet met dit beginsel. 

De adviescommissie strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 13 april 2020 haar bedenkingen overgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dit wetsvoorstel. De conclusie was als volgt:

“Het wetsvoorstel creëert een in potentie zeer ruime strafbepaling met een forse strafbedreiging, terwijl niet vaststaat dat de in de lijst IA opgenomen stofgroepen daadwerkelijk een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren. In zoverre meent de ACS dat het wetsvoorstel nadere doordenking behoeft, waarbij in het bijzonder wijzigingen ten aanzien van de reikwijdte en strafbedreiging worden geadviseerd.”

Het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State van 8 juni 2022 was om het wetsvoorstel en de toelichting aan te passen, onder meer wat betreft de rechtszekerheid van burgers en de stoffen die onder het generieke verbod komen te vallen. 

Het wetsvoorstel zet de deur op een kier naar willekeurig en selectief optreden door de overheid. Het moet voor iedere burger duidelijk zijn wat precies strafbaar is gesteld in de Opiumwet. Bij de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel worden uit voorzorg honderden middelen verboden, kunnen mensen hoge straffen krijgen en kunnen woningen worden gesloten (onder de Wet Damocles, art. 13b Opiumwet) zonder dat mensen zelfs maar een vermoeden hebben dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Daarmee gaat het wetsvoorstel in tegen de grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat.

'Juristen en advocaten zouden ferm stelling moeten nemen tegen deze voorgestelde wijziging van de Opiumwet'

Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Daar is het nog onderwerp van debat. De Nederlandse juristen en advocaten zouden niet akkoord moeten gaan met deze voorgestelde wijziging van de Opiumwet en hier ferm stelling tegen moeten nemen.’

mr. R.M. Van Opstal

Laat je verder informeren

Er bestaat een alternatief voor het stofgroepenverbod; het quarantainemodel. Daarbij worden stoffen in quarantaine geplaatst, waarvan het vermoeden bestaat dat ze een psychoactieve werking hebben en kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en de samenleving. In quarantaine kan worden onderzocht of de stoffen inderdaad gevaarlijk zijn. Lees verder…

Vele van onderstaande argumenten zijn gebaseerd op rapporten van RIVM (rapport), Parlement en Wetenschap (rapport), de Raad van State (advies) de Nationale Orde van Advocaten (advies) en denktank DrugsDialoog (panel). Lees verder…

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten