Skip to main content

Aan de minister voor Medische Zorg,
mevrouw P. Dijkstra
Postbus 20350
2500 EJ  DEN HAAG

Datum             7 maart 2024
Betreft             Open sollicitatie

Geachte minister,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief van 6 maart 2024 waarin u schrijft om op verzoek van de Tweede Kamer tot een plan te willen komen voor een zo effectief mogelijke campagne, waarbij de gebruiker beter wordt geïnformeerd over de risico’s van drugsgebruik – zowel voor de samenleving als voor de gebruiker – én wordt geprobeerd gedragsverandering te bewerkstelligen.

Het campagneteam van #normaaloverdrugs stelt haar expertise, ervaring en kennis graag ter beschikking aan uw ministerie.

De afgelopen twee jaar hebben wij bewezen dat wij, met minimale middelen, op effectieve wijze verschillende groepen uit de samenleving weten te bereiken met onze campagnes. Het bewijs daarvan is geleverd in aanloop naar de plenaire behandeling van de wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen, op 20 december 2023.

Naast lokale en landelijke media en andere bij het drugsbeleid betrokken partijen, waren zelfs de indieners van de motie, waarin wordt opgeroepen tot een grootschalige publiekscampagne, bekend met de naam van onze campagne. Zij noemden onze campagnemiddelen, vermeldden de locaties van een aantal van onze uitingen en reageerden op onze sociale mediakanalen.

Hieruit blijkt dat onze campagne buitengewoon effectief en succesvol is geweest in het bereiken van verschillende doelgroepen en dat ons campagneteam uitermate goed in staat is om een complex onderwerp via gerichte en massa mediale communicatie op de kaart te zetten.

Wij zijn dan ook van mening dat wij de aangewezen organisatie zijn om te participeren in de totstandkoming van uw plan. Wij worden graag betrokken bij het ontwikkelen van de strategie, alsmede bij de verdere uitvoering van een eventuele landelijke campagne. Daarbij vragen wij u om in overweging te nemen dat onze motivatie – gelijk de uwe – ligt in het beschermen van jongeren en het bevorderen van de volksgezondheid. Wij waarschuwen met volle overtuiging tegen de risico’s van drugsgebruik, als ook tegen de gevaren van een repressieve aanpak zonder realistische alternatieven te bieden.

Uiteraard zijn wij bereid om onze sollicitatie in een mondeling gesprek nader toe te lichten. Daartoe kunt u ons bereiken op onderstaand e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Campagneteam #normaaloverdrugs
normaal@normaaloverdrugs.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten