Skip to main content

Privacyverklaring

Voor het goed functioneren van de website normaaloverdrugs.nl is het in sommige gevallen nodig om jouw persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

De initiatiefnemers van deze website hechten groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor bezoekers van de website normaaloverdrugs.nl.

Welke persoonsgegevens gebruikt normaaloverdrugs.nl?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s en eventueel jouw filmpjes, maar ook digitale gegevens als ip-adressen en mobiele telefoon id’s.
normaaloverdrugs.nl verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over jouw bezoek aan de website via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan jouw browser opnieuw herkend worden en kunnen wij het gebruik van de website meten. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het bezoeken van onze website.

  • Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel-identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

  • Gebruiksgegevens: Denk hierbij aan gegevens over de webpagina’s die zijn bezocht.

  • Contactgegevens: e-mailadres.

Voor welke doelen verwerkt normaaloverdrugs.nl persoonsgegevens?

De gegevens wordt gebruikt om het bezoek te meten en om in contact met jou te komen als je daarom hebt gevraagd of toestemming voor gegeven hebt.

Contactformulier

Het contactformulier op deze website maakt het makkelijk om ons een bericht te sturen. Je naam en e-mailadres worden daarbij bij ons bekend. Daar doen wij niets mee, anders dan deze gebruiken om met jou in contact te komen over het onderwerp waarom je contact met ons hebt gezocht.

Formulier opgeven oneliner

Met het formulier om een suggestie voor oneliner door te geven stuur je ons een bericht. Je naam en e-mailadres worden daarbij bij ons bekend. Daar doen wij niets mee, anders dan deze gebruiken om met jou in contact te komen over de oneliner, als dat relevant is.

Nieuwsbrief

Heb je je ingeschreven om op de hoogte te worden gehouden van het nieuws rondom de campagne, dan gebruiken wij het opgegeven e-mailadres om je e-mails te sturen met updates. Je kunt je te allen tijde uitschrijven van de e-mails.

normaaloverdrugs.nl op sociale media

normaaloverdrugs.nl heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter en Instagram. Je kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. normaaloverdrugs.nl verwerkt algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van de website te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Om zoveel mogelijk publiek te bereiken, houdt normaaloverdrugs.nl jou graag op de hoogte. Dat doen wij ook via advertenties op Facebook, Twitter en Instagram.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Ook worden er zo min mogelijk persoonsgegevens uitgevraagd.

Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het aanbieden van de petitie. Deze persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

  • Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
    Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens normaaloverdrugs.nl uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van normaaloverdrugs.nl persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

  • Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
    Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

Links naar andere websites

Op de website tref je soms links aan naar andere websites. normaaloverdrugs.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Jouw rechten/inzageverzoek

Je kunt normaaloverdrugs.nl op ieder moment verzoeken om jouw gegevens in te zien, te beperken, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan mail@normaaloverdrugs.nl.

Om jouw verzoek in behandeling te nemen moet normaaloverdrugs.nl jouw identiteit kunnen vaststellen. Als het mogelijk is, wordt jouw identiteit vastgesteld door een combinatie van bijvoorbeeld IP-adres en e-mailadres of een andere combinatie van gegevens. Bij meer ingrijpende verzoeken zullen we je vragen dit doen door additioneel een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we je uitdrukkelijk jouw pasfoto onherkenbaar en jouw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Je kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe je dit kunt doen. Na het vaststellen van jouw identiteit worden de kopieën direct vernietigd.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten