Skip to main content

Het drugsbeleid vergt veel, heel veel geld. Toch is het geen onderwerp van gesprek in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Hierdoor kunnen sommige partijen ongestraft blijven liegen, schofferen en bewijs negeren en daarmee het failliete beleid in stand houden. Of erger. Sommige politici vinden zelfs dat de ‘war on drugs’ moeten worden geïntensiveerd, met nog meer geweld als resultaat. Gelukkig zijn er ook partijen die zich wél willen inzetten voor een beter drugsbeleid.

Weet wat je stemt!

🤬

 • Negeert alles en blijft bij huidige beleid

🤬

 • Geeft gebruiker de schuld van criminaliteit
 • Schoffeert wetenschap over zinloze hoge straffen
 • Wil alle uithalers straffen
 • Voert de war on drugs verder op

🫤

 • Wacht wietexperiment af voor regulering cannabis

😍

 • Erkent dat gedoogbeleid zorgt voor geweld, overlast en corruptie
 • Reguleert cannabis, psychedelica & MDMA
 • Wil meer voorlichting
 • Herijkt harddrugs
 • Pakt verdienmodel aan, beperkt slachtoffers en milieuschade

🤬

 • Schoffeert wetenschap over zinloze hoge straffen
 • Voert de war on drugs verder alleen maar verder op

😮

 • Liegt dat harde aanpak NL veiliger maakt
 • Loze woorden over ‘ondermijning’

🤬

 • Schoffeert wetenschap over zinloze hoge straffen
 • Zaait angst over NL als ‘narcostaat’
 • Voert de war on drugs verder op

🙂

 • ‘Niet dogmatisch kijken’
 • Misschien wiet reguleren in Europees verband na wietexperiment
 • Verdienmodel afpakken

😍

 • Geeft toe dat war on drugs niet werkt
 • Wil evidence-based beleid
 • Erkent: niet alle drugs zijn hetzelfde
 • Reguleert cannabis, start mdma-experiment en overige drugs reguleren ‘waar dat kan’
 • Heeft focus op gezondheid en welzijn
 • Wil meer testen
 • Geeft geld voor onderzoek naar medische toepassing

🙂

 • Reguleert cannabis en psychedelica
 • Wil meer voorlichting

😐

 • Geen coffeeshops in de buurt van scholen

😀

 • Focust op gezondheid
 • Reguleert cannabis en psychedelica
 • Decriminaliseert alle drugs
 • Wil regelmatige herijking harddrugs

😍

 • Focust op gezondheid
 • Geeft toe dat war on drugs niet werkt
 • Wil evidence-based beleid
 • Reguleert cannabis, MDMA en psychedelica
 • Decriminaliseert ‘specifieke drugs’
 • Bespaart door regulering kosten op bestrijding
 • Lijst 0 (quarantainemodel) voor NPS

🤬

 • Schoffeert wetenschap over zinloze hoge straffen
 • Voert de war on drugs verder op

😁

 • Geeft toe dat war on drugs niet werkt
 • Reguleert cannabis en psychedelica
 • Focus op hulp bij verslaving

😮

 • Liegt over belasting op hasj (onmogelijk, want illegaal)
 • Noemt huidig beleid ‘naïef

🤬

 • Geeft gebruiker de schuld van criminaliteit
 • Wil verbod en boete op elk drugsbezit
 • Wil af van ‘normalisering’
 • Voert de war on drugs verder op

🤬

 • Sluit coffeeshops in woonwijken en bij scholen
 • Vindt legaliseren onbespreekbaar

😮

 • Loze woorden ondermijning
 • Liegt dat drugs zorgt voor criminaliteit (i.p.v. verbod)
 • Zegt dat gedogen problemen erger heeft gemaakt
 • Wil onmogelijke ‘drugsvrije samenleving’
 • Wil af van ‘normalisering’

🤬

 • Geeft gebruiker de schuld van criminaliteit
 • Wil coffeeshops sluiten, blowverbod & wietexperiment stoppen
 • Verbiedt bezit en gebruik op evenementen
 • Schoffeert wetenschap over zinloze hoge straffen
 • Geeft ‘trage wetgever’ schuld van lachgasproblemen
 • Voert de war on drugs verder op

😮

 • Liegt over ‘gefaald’ gedoogbeleid
 • Noemt legaliseren een ‘schijnoplossing’
 • Beweert dat verbod jongeren beschermt
 • Zegt dat drugsproductie ‘onvermijdelijk’ leidt tot dumping
 • Wil internationale campagne tegen ‘wietwalhalla Nederland’
 • Wil af van normalisering

🤬

 • Stopt wietexperiment
 • Vindt alle (illegale) drugs even erg
 • Voert de war on drugs verder op

😮

 • Zaait angst over NL als ‘narcostaat’

🤬

 • Schoffeert wetenschap over zinloze hoge straffen
 • Voert de war on drugs verder op

🙂

 • reguleert cannabis en psychedelica

😍

 • reguleert alle drugs

😐

 • ontmoedigingsbeleid

🤬

 • Schoffeert wetenschap over zinloze hoge straffen
 • Voert de war on drugs verder op

🙂

 • reguleert cannabis

😍

 • Geeft toe dat war on drugs niet werkt
 • Erkent: niet alle drugs zijn hetzelfde
 • Maakt door regulering capaciteit vrij bij politie, justitie en gevangenis
 • Focust op hulp i.p.v. straf
 • Decriminaliseert alle drugs
 • Legaliseert cannabis en psychedelica, reguleert overige drugs op basis van risico’s
 • Wil evidence-based drugsverdragen in lijn met mensenrechten

😍

 • geeft toe dat war on drugs niet werkt
 • reguleert alle drugs

😁

 • geeft toe dat war on drugs niet werkt
 • reguleert cannabis

😍

 • reguleert cannabis, psychedelica en MDMA
 • onderzoekt regulering poppers, 2cb, 3-mmc en ketamine

😐

 • handhaaft verbod op cocaïne, GHB, lachgas, heroïne en crack

Alle drugs legaal?

Stoppen van de nieuwe drugswet is de eerste stap. Maar wij denken dat ook andere drugs moeten worden gelegaliseerd en gereguleerd. Wil je weten waarom? Lees onze argumenten, 75 mythes over drugsbeleid of de factsheet.

Hoe moet die nieuwe wereld er dan uit zien? Daarvoor hebben wij de wijsheid niet in pacht. Dáár zou het debat over moeten gaan! Misschien geeft ons sprookjesboek inspiratie.

Aanmelden nieuwsbrief

Vink onderstaande optie aan. *

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten